Doelstelling

Absoc is de door de academische overheid erkende faculteitskring van de Faculteit voor Economie en Bedrijfswetenschappen te Antwerpen – afgekort FEB van de Katholieke Universiteit Leuven. De doelstelling van Absoc kadert binnen de drie deeldomeinen: Professional, Education en Leisure. Absoc wil een waardevolle aanvulling zijn bij het opgelegde studieprogramma aan de FEB op professioneel, educatief, ontspannend, cultureel, sportief, economisch, sociaal en maatschappelijk vlak.

Absoc streeft ook naar het versterken of bevorderen van de vriendschapsbanden onder haar leden en onder haar alumni. Om deze doelstelling waar te maken biedt Absoc een hele waaier van activiteiten en diensten aan. Absoc vertegenwoordigt verder ook op onafhankelijke en democratische wijze haar leden en de studenten verbonden aan de FEB Antwerpen. Absoc tracht te allen tijde de belangen van haar leden en de studenten Handelswetenschappen te behartigen en verdedigen.

Absoc zal niet aan partijpolitiek doen. De studentenkring mag echter wel haar medewerking verlenen aan alle verenigingen, kringen of instellingen die hetzelfde doel als het hare nastreven

Absoc ijvert voor kwalitatief hoogstaand en democratisch onderwijs aan de FEB Antwerpen.

Absoc’s Missie & Visie

Absoc is in eerste instantie een kring voor en door studenten waarbij Absoc streeft naar een zo hoog mogelijke representatie. Absoc studentenvertegenwoordigers zorgen ervoor op elk mogelijk forum de belangen van de studenten van de FEB te Antwerpen te verdedigen, aanwezig te zijn en het maximale te realiseren. De focus van Absoc ligt op de bescherming van het niveau van de opleiding Handelswetenschappen van de FEB van de KU Leuven.

Om deze primaire doelstelling waar te maken streeft Absoc naar een zo hoog mogelijke representatie qua ledenaantal ten opzichte van het aantal studenten ingeschreven aan de FEB te Antwerpen.

Absoc is een aanspreekpunt voor de student en een eventuele tussenpersoon tussen de student en de FEB of de ombudsman van de FEB.

Absoc streeft naar een vlotte en wederzijdse samenwerking met de FEB en Absoc Alumni, alsook met andere verenigingen die een gelijkaardig doel hebben als Absoc.

Absoc zorgt ook voor de Handelswetenschappers in het buitenland en zij die naar het buitenland gaan door het voorzien van zoveel mogelijk informatie.

Absoc zorgt ervoor dat de studiekostprijs van de student zo laag mogelijk wordt gehouden. Bijvoorbeeld door de inschrijvingsprijs onder controle te houden door vertegenwoordiging binnen de universitaire organen maar voornamelijk door op faculteitsniveau aan te sturen op zo goedkoop mogelijke cursussen en handboeken.

Absoc tracht als aanvulling op de opleidingen een gediversifieerd pakket aan stages, bedrijfsbezoeken, etc. te faciliteren voor een verdere verruiming van het studiepakket aangeboden door de FEB te Antwerpen.

Absoc handelt als tussenpersoon tussen de student Handelswetenschappen en het bedrijfsleven. Absoc tracht om een gevarieerd pakket aan te bieden om de kloof te verkleinen tussen de student en zijn toekomstige werkgever.

Als aanvulling op het studeren organiseert Absoc een gevarieerd aanbod aan activiteiten aan een zo laag mogelijke prijs voor haar leden. Het aanbod omvat o.a. Absoc drinks, een bal, reizen, sport- en culturele activiteiten.

Absoc tracht met haar drie deeldomeinen Professional, Education en Leisure om zoveel mogelijk studenten te kunnen bereiken. Er wordt gepoogd om een balans te vinden tussen de drie deeldomeinen per groep studenten variërend per jaar. Absoc tracht een zo hoog mogelijke participatiegraad te bereiken bij de studenten van de FEB te Antwerpen.

Absoc biedt de kans aan de studenten Handelswetenschappen om projecten te organiseren voor de doelgroep of delen van de doelgroep van Absoc met de hulp en, mits bepaalde voorwaarden, onder financiële dekking van Absoc vzw. Dit onder de vorm van een Absoc activiteit.

Absoc tracht elke student van de FEB te Antwerpen bij zijn/haar aankomst in Antwerpen zich thuis te laten voelen door het organiseren van activiteiten voor nieuwe studenten aan de FEB Antwerpen.

Absoc tracht alle bovenstaande doelstellingen zo duidelijk mogelijk te communiceren via diverse media.

Om alle bovenstaande activiteiten te financieren zorgt Absoc ervoor dat zij via hun partnerships voldoende middelen binnenkrijgen om op het einde van het werkingsjaar aan de minimale bijdrage tot de reserves te komen.